TEXT DWD - PUBLIC RELATIONS OFFICE
Kami po ay mayroon ng PUBLIC RELATIONS OFFICE. Ang lahat ng inyong problema o tanong tungkol sa leak/s o supply ng tubig ay maari ninyong itawag sa telepono o itext sa Cellphone No. 09209225100.
Ang inyong mga problema o tanong tungkol sa leak o supply ng tubig ay aming tatanggapin din kahit Sabado at Linggo mula 8:00 n.u. hanggang 5:00 n.h. Pakisama po ang inyong pangalan at address sa inyong text message para sa agarang solusyon.

  MAIN OFFICE
  • JING GEDA:    432-1316
  • MARIFE JAVIER:   416-1236 to 37 Loc. 135
  •   DBB OFFICE
  • ADING MOVIDO:    432-1302
  •   PALIPARAN OFFICE
  • NELIA JARDINIANO:    540-0240